Gebruiksvoorwaarden

Sarpa bvba biedt u de informatie op deze website aan op voorwaarde van uw aanvaarding, stilzwijgend en zonder enig voorbehoud, van de volgende gebruiksvoorwaarden: 
De gegevens op deze website zijn niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. Als u ons opmerkzaam maakt op onjuistheden, zullen wij hieraan verhelpen. De gegevens zijn evenmin exacte weergaven van officiële teksten, bevatten geen juridisch of technisch advies of instructies en doen evenmin rechten ontstaan waarop u zich kunt beroepen. Alle informatie, gegeven in goed vertrouwen en naar beste vermogen, wordt zonder enige garantie verschaft. 
Incorrecte gegevens of tekortkomingen van deze website geven geen recht op compensaties, van om het even welke aard. Het veranderen van informatie van deze website is verboden. 
Deze website is bedoeld voor uw persoonlijk gebruik en niet voor commerciële doeleinden
De teksten, afbeeldingen en alle andere items van deze site worden door het auteursrecht beschermd. Reproductie, aanpassing, bewerking, vertaling, verspreiding, verkoop, publicatie, … en gebruik voor commerciële doeleinden zijn verboden zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de titularis van het eigendomsrecht. 
Sarpa behoudt alle eigendomsrechten op de website en op de ter beschikking gestelde informatie. 
Het bezoek en gebruik van deze site houdt in dat u zich stilzwijgend en zonder enig voorbehoud akkoord verklaart met de gebruiksvoorwaarden en deze online overeenkomst. 
Alle geschillen en vorderingen die zouden kunnen voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website impliceert dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de bevoegde rechtbanken van Gent en België. 
Sarpa kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op deze website ter beschikking gestelde informatie; met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op uw computersysteem of van apparatuur. Als bezoeker van deze website stemt u in met deze aansprakelijkheidsbeperking. 
Sarpa spant zich in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de site volledig vrij van onderbreking en foutloos is en niet door andere technische problemen wordt getroffen. Heeft u zelf te maken gehad met een technisch probleem op onze site en door aanpassing van uw computerinstellingen ondertussen het euvel opgelost ? Laat het ons weten, we kunnen er misschien uit leren. Waarvoor dank! Vond u zelf nog geen oplossing en wenst u tussenkomst van onze technische ondersteuning ? Bezorg ons uw e-mail adres en uw telefoonnummer met de uren dat we u het best kunnen bereiken, we proberen u dan te helpen. Alle materiaal of commentaar dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Sarpa bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Sarpa wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven; maar mag deze naar eigen goeddunken gebruiken. 

De website maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Sarpa verwerkt bezoekersgegevens (teller) van haar website enkel voor eigen interne doeleinden en slaat geen persoonlijke gegevens van de bezoekers op.

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt? Klik op onze privacybeleid